© ISO SPAN GmbH

ISO SPAN

Stavať ekologicky s drevobetónovými tvarovkami

Nespočetne ráz použitý a osvedčený desaťročiami.

Drevobetónové tvarovky - vynikajúci produkt, nespočetne ráz použitý a osvedčený desaťročiami. Bytová výstavba v Európe by bez tohto prírodného stavebného materiálu mala o jednu výbornú alternatívu menej. 


Ochrana proti hluku, akumulácia tepla, zvuková izolácia a difúzia vodnej pary patria spolu s požiarnou odolnosťou -REI 180 a bezpečnosťou v prípade zemetrasenia k jeho najvýraznejším vlastnostiam.


Ekologicky a trvalo udržateľne:

Malá spotreba energie vo výrobe, 100% recyklovateľný.

Stavebný materiál pre nízkoenergetický dom alebo pre pasívny dom.


Mnohí sa na drevo dívajú ako na typický prírodný stavebný materiál. Ale aj betón, ako tvarovateľný stavebný materiál z cementu, piesku a štrku má to isté zloženie ako mnohé nerasty vyskytujúce sa v prírode. Cement so svojimi prírodnými surovinami slúži firme ISO-SPAN GmbH pri výrobe drevobetónových tvaroviek ako spojivo pre drevo.

Drevobetónové tvarovky a izolačné dosky ISO SPAN zbavujú životné prostredie plynu spôsobujúceho skleníkový efekt tým, že CO2 je v drevotrieske uložený vo forme uhlíka. Vďaka tomu nás drevobetónové tvarovky a izolačné dosky ISO SPAN posúvajú o poriadny kus bližšie k cieľu ochrany životného prostredia, k znižovaniu emisií CO2.

Drevobetónové tvarovky sú preto perfektnou syntézou prírodných stavebných materiálov dreva a kameňa, a to na moderný a progresívny spôsob.

5 výhod, ktoré presvedčia ...

1.

Drevená štiepka a cement

Drevo a cement sú samozrejme prírodným materiálom.

2.

Tepelná izolácia a zvuková izolácia

Najlepšia tepelná izolácia a silná ochrana pred hlukom.

3.

Rýchla výstavba

Rýchle stavanie s nízkymi nákladmi (so strateným funkčným debnením a izoláciou).

4.

Paropriepustnosť

Priedušné steny vďaka vysokej paropriepustnosti.

5.

Odolnosť voči zemetraseniu

Vysoká bezpečnosť v prípade zemetrasenia vďaka masívnemu jadru.

© ISO SPAN GmbH