© ISO SPAN GmbH

ISO SPAN

prírodný - komfortný - efektívny

4 vlastnosti drevobetónových tvaroviek ISO SPAN


© ISO SPAN, Wärmedämmung

Optimálna tepelná izolácia

Vynikajúce hodnoty koeficientu U a celkové termické vlastnosti vďaka kombinácii stavebno-biologicky veľmi výhodného drevobetónu a integrovanej tepelnej izolácie.

Teplé a suché steny:
Veľmi dobré hodnoty koeficientu U pri drevobetóne (teplé drevené opláštenie) a optimálny príjem/odovzdávania vlhkosti zaručujú vysoký klimatický komfort a pohodu.

Bez tepelných mostov:
Paleta produktov ISO SPAN poskytuje homogénny kompletný stenový konštrukčný systém, ktorý sa dá osadiť bez malty (žiadne maltové škáry).

Optimálna tepelná kvalita:
Jedinečná súhra tepelno-izolačných vlastností drevobetónových tvaroviek ISO SPAN znamená úspory nákladov na vykurovanie, nielen silnými hodnotami koeficientu U. Zapojenie pasívneho vyžívania solárnej energie a subjektívnej pohody slúži ako dôležitý faktor úspory energie (mikroklíma).

Integrovaná tepelná izolácia:
S drevobetónovými tvarovkami ISO SPAN už nebudete potrebovať žiadne doplnkové/dodatočné zateplenie. Potrebné nie je ani lepidlo na spájanie materiálu.

© ISO SPAN, Dampfdiffusion

Optimálna paropriepustnosť

Celoročne suché steny (pocit pohody) vďaka plynulému prestupu vlhkého vzduchu smerom von (cez difúzne otvorené, priebežné mosty z drevobetónu).

Celoročne suché steny:
Plynulý prestup vlhkosti bez tvorby kondenzátu z vnútorného priestoru smerom von cez široké, priebežné drevobetónové mosty).

Minimálne ukladanie vody:
Celkovo vynikajúce hodnoty nasiakavosti a odparovania vody vďaka štruktúre drevobetónu s otvorenými pórmi (nasiakavosť 0,7 kg / m2 odparovanie vody 2,1 kg / m2 - za 1 hodinu).

Veľmi krátka doba vysušovania
To znamená: stavba je rýchlo pripravená na nasťahovanie a steny sa správajú úplne bezproblémovo, ak stavba zmokne.

© ISO SPAN, Wärmespeicher

Optimálna akumulácia tepla

Optimalna, vyrovnaná mikroklíma vo všetkých ročných obdobiach, vo dne aj v noci a efektívne pasívne využitie solárnej energie vďaka betónovému jadru s veľkým akumulačným účinkom.

Optimalizácia klímy:
Teplotné špičky - napr. počas horúcich popoludní - sa zmierňujú. V miestnostiach sa dá bývať podstatne príjemnejšie, tepelná energia naakumulovaná betónovým jadrom sa uvoľňuje v chladnejších večerných a nočných hodinách.

Zima: Využívanie slnečnej energie:
Bezplatná slnečná energia sa akumuluje v betónovom jadre (deň) a s časovým posunom (popoludnie/večerné hodiny) sa uvoľňuje do miestností (pozitívny tok energie).

Teploty povrchu stien:
Celoročné teplotne optimalizovaný povrch stien a teda energeticky výhodný pomer medzi priemernými teplotami vzduchu v miestnosti a teplotami na povrchu stien (pocit pohody).

© ISO SPAN, Schalldämmung

Optimálna zvuková izolácia

Vďaka vysokej celkovej hmotnosti stien (štruktúra betónu) majú všetky veľkosti tvaroviek vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti.
Veľmi vysoká hmotnosť betónových stien.
Čím vyššia je hmotnosť stien, tým lepšie sú zvukovo-izolačné vlastnosti. Ľahká tvarovka ISO SPAN dosahuje v kombinácii s betónovou výplňou nadštandardne vysokú hmotnosť stien a vďaka tomu vynikajúce zvukovo-izolačné vlastnosti už aj pri malých hrúbkach stien.

Betónové jadro okrem toho vytvára základ pre vysokú nosnosť stien ISO SPAN. Obytné prostredie s minimálnym hlukom a stresom tvorí súčasť životného štýlu.

© ISO SPAN GmbH