ISO SPAN, Holzbeton

ISO SPAN

Czym jest "beton drzewny" ?

Formuła betonu drzewnego:

Wióry drzewne i drewno odpadowe z przetwórstwa drzewnego są materiałem wyjściowym do produkcji naturalnych materiałów budowlanych – pustaków wiórowo-betonowych.

Minimalnym nakładem energii rozdrabnia się do właściwych rozmiarów wióry drzewne w kruszarkach, a następnie miesza się je z naturalnymi materiałami: cementem, wodą oraz składnikami mineralnymi, i docelowo formuje się odpowiedni kształt pustaków.


Myślą przewodnią tej pionierskiej technologii jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska, w szczególności powietrza i wody.


ISO SPAN GmbH
ISO SPAN GmbH