© ISO SPAN GmbH

ISO SPAN

ekologiczne budowanie dzięki pustakom wiórowo-drzewnym

Tysiąckrotnie zastosowany i sprawdzony od dziesięcioleci

Budownictwo mieszkaniowe dzięki zastosowaniu naturalnych materiałów budowlanych byłoby uboższe o tę doskonałą alternatywę. Do ich najważniejszych cech oprócz odporności ogniowej i odporności na wstrząsy sejsmiczne należą ochrona przed hałasem, magazynowanie ciepła,izolacja akustyczna i dyfuzja pary wodnej. 
Często postrzega się drewno jako typowy naturalny materiał budowlany.Ale również beton wykonany z cementu, piasku i żwiru charakteryzuje się cechami naturalnych skał występujących w przyrodzie. Cement jako naturalny surowiec służy ISO SPAN GmbH za spoiwo dla drewna przy produkcji pustaków wiórowo-betonowych.
Drzewa podczas swojego wzrostu pochłaniają CO2. Można więc stwierdzić, że pustaki wiórowo-betonowe ISO SPAN w swoisty sposób redukują ze środowiska gazy cieplarniane poprzez absorpcję CO2 w formie węgla zawartego w drewnie. W ten sposób pustaki wiórowo-betonowe spełniają również cel ekologiczny, którym jest ograniczenie emisji COdo atmosfery.

Pustaki wiórowo-betonowe są zatem doskonałym połączeniem naturalnych materiałów tj. drewna i kamienia, a powstały produkt stanowi nowoczesną i postępową alternatywę dla dotychczas używanych materiałów.

Zalety...

1.

Produkty naturalne: drewno i cement

Ekologiczne mieszkanie dzięki naturalnym produktom: drewna i cementu.

2.

Izolacja termiczna i ograniczenie hałasu

Najlepsza izolacja termiczna i optymalna izolacja akustyczna.

3.

Wysoka odporność na trzęsienia ziemi

Wysokie bezpieczeństwo sejsmiczne za sprawą masywnego rdzenia ścian.

4.

Optymalne budowanie

Szybkie i oszczędne budowanie.

5.

Zdolność dyfuzji pary wodnej

Oddychające ściany dzięki wysokiej paroprzepuszczalności pustaków.

© ISO SPAN GmbH